L’obligació legal PRL i CAE (coordinació activitats empresarials) a comunitats de propietaris

La CAE en comunitats de propietaris és una obligació si tenen contractats treballadors i empreses (contractistes). Ja sigui de forma esporàdica, com la realització d’obres o de forma permanent, les comunitats de propietaris estan obligades a complir la normativa en prevenció de riscos laborals i de coordinació d’activitats empresarials, des que es converteixen en “empresari…

Així funcionaran els ERTO fins a final de gener: quines empreses es poden acollir i amb quines ajudes.

S’inclou la llista completa amb els 42 sectors d’activitat que podran mantenir els ERTO de força major i ampliar les seves bonificacions El Govern ha ratificat avui l’acord assolit amb les organitzacions empresarials i sindicals per prorrogar les condicions especials dels expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO) fins al pròxim 31 de gener. Aquestes són…

Reial Decret Llei 10/2020

De 29 de març, pel qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte aliè que no prestin serveis essencials, per tal de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra el COVID-19. L’objecte del Reial decret llei és adoptar una mesura en l’àmbit laboral…

Reial decret llei 9/2020

De 27 de març, pel qual s’adopten mesures complementàries, en l’àmbit laboral, per pal·liar els efectes derivats de l’COVID-19. Manteniment d’activitat de centres sanitaris i centres d’atenció a persones grans. Art.1 S’entenen com a serveis essencials independentment del seu o el règim de gestió, els centres, serveis i establiments sanitaris, que determini el Ministeri de…

El Reial decret llei 11/2020, de 31 de març

El Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front a l’COVID-19, ha establert una sèrie de mesures extraordinàries que afecten els contractes d’arrendament per a ús d’habitatge habitual que es trobin sotmesos a la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’Arrendaments…

REAL DECRETO-LLEI 4/2020 DE 18 DE FEBRER

S’ha publicat el Reial decret llei 4/2020, de 18 de febrer, pel qual es deroga l’acomiadament objectiu per faltes d’assistència a la feina que estableix l’article 52 d) de el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors , aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre. Aquesta norma tracta la qüestió de…

Reial decret llei 8/2019, de 8 de març, de mesures urgents de protecció social i lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball

El Reial decret llei 8/2019, de 8 de març, de mesures urgents de protecció social i lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball (“RDL 8/2019”), publicat en el BOE el 12 de març, ha regulat de forma expressa, incorporant un nou apartat (9) a l’article 34 de l’Estatut dels Treballadors (ET), l’obligació…