Skip to main content

Hi haurà ajustos temporals de treball en cinc dies, s’exonera a les empreses del pagament de quotes i es reforcen les adaptacions o reduccions de jornada del treballador

“L’Estat assumirà aquest xoc, assumirà en el seu conjunt el xoc que representa la frenada en sec de l’economia espanyola”. Amb aquestes paraules ha resumit avui el president de Govern, la presentació de el Reial Decret que inclou un paquet de mesures econòmiques per combatre la crisi del coronavirus aprovat en el Consell de Ministres.

Segons ha dit, la filosofia de l’esmentat decret és “no deixar ningú enrere” i va afegir que la població espanyola ha de ser conscient “que aquesta frenada en sec de l’economia espanyola és temporal, és conjuntural, i que per tant posteriorment haurem de fer front a una reconstrucció i una recuperació econòmica i social del nostre país “.

Potser per aquesta filosofia, les mesures centrals en matèria laboral aprovades avui estan dirigides a afavorir que les empreses triïn fer expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTE, per les seves sigles), en lloc d’acomiadar els treballadors, davant la caiguda de l’activitat .

En aquest sentit, les mesures per incentivar que les companyies facin aquests ajustos temporals -que poden ser de suspensió d’ocupació o reducció de jornada de les plantilles- inclouen ajudes per a les empreses i els treballadors. A les companyies les exoneren del pagament de les cotitzacions dels treballadors a la Seguretat Social, mentre duri el ERTE, en els termes que posi el reial decret. Aquest descompte es farà automàticament en els ERTE sense que ho hagi de sol·licitar l’empresa. I, a més, es crea una causa per realitzar aquest procediment “per força major” per a tots aquests procediments, que permetrà la seva tramitació exprés en un termini màxim de cinc dies.

Mentre que els treballadors afectats per un ERTE cobraran la prestació per desocupació que els correspongui mentre duri la suspensió, de manera que l’Estat serà el que pagui els seus ingressos durant aquest temps. Aquest ajut es donarà a l’empleat “encara en el cas que no hagin cotitzat el temps suficient (període de carència) per accedir a el subsidi per desocupació”, expliquen al Ministeri de Treball. A més, el període de cobrament de la prestació, mentre duri aquesta situació, es considera com “un parèntesi en la prestació d’atur que tingui el treballador acumulada”. Per això, si el treballador es queda a l’atur més endavant, el temps cobrat de prestació en la crisi no comptarà com gastat.

Per tot això, Sánchez va pregar ahir a les empreses que recorrin als ERTE per mitigar l’impacte de la crisi “i no acomiadin”.

Així mateix, el Govern preveu permetre als assalariats que estiguin a la cura de persones dependents o que hagin de cuidar gent gran o nens pel tancament de col·legis, residències i centres de dia que redueixin la seva jornada laboral fins a un 100%. Actualment la llei només permet una reducció de l’50% de la jornada com a molt, de manera que s’amplia aquest percentatge. Si bé, amb aquesta fórmula el salari del treballador es redueix en la mateixa proporció que la jornada per la qual cosa qui es la redueixi a el 100% no rebrà res de salari.

Per això, el Govern també reforça de forma excepcional el dret del treballador a “adaptar” la seva jornada que, a diferència de la reducció, no implica reducció de sou). Serà una “prerrogativa” de la persona treballadora, que podrà concretar com s’adapta la seva jornada “tant en el seu abast com en el seu contingut, sempre que estigui justificada, sigui raonable i proporcionada. Empresa i persona treballadora hauran de fer el possible per arribar a un acord, indicava un dels últims textos manejats pel Govern.

Pel que fa a les ajudes per a treballadors autònoms, el Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions crearà una “prestació extraordinària”, anàloga a l’actual de la cessació d’activitat (quant a quantia no en els seus requisits) per als casos en què “la seva activitat s’hagi vist severament afectada per les mesures preses pel Covid-19. Concretament, per la declaració de l’estat d’alarma o la facturació en el mes anterior a què se sol·licita la prestació es vegi reduïda almenys, en un 75% en relació amb la mitjana de facturació de el semestre anterior.

Igualment, en el cas que l’autònom tingui treballadors podrà fer un ERTE, tot i així, sol·licitar la prestació per a ell. Només en el cas de rebre d’aquest ajut que serà del 70% de la base reguladora del treballador-, l’autònom deixarà de pagar la quota a la Seguretat Social tot i que el període de cobrament s’entendrà cotitzat a l’efecte de futures prestacions per cessament d’ activitat.

I, d’altra banda, Treball també ha anunciat que les demandes d’ocupació dels aturats també es renovaran automàticament.

El Govern calcula que el cost de totes aquestes mesures laborals serà d’uns 5.000 milions d’euros per cada mes de durada i està estudiant l’articulació d’un fons específic per fer-se càrrec d’aquest finançament.

Així mateix, a última hora d’avui l’executiu estudiava si podria aplicar la retroactivitat a aquestes mesures perquè es poguessin aplicar des de la declaració de l’estat d’alarma dissabte passat.