Reial Decret Llei 10/2020

De 29 de març, pel qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte aliè que no prestin serveis essencials, per tal de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra el COVID-19. L’objecte del Reial decret llei és adoptar una mesura en l’àmbit laboral…

Reial decret llei 9/2020

De 27 de març, pel qual s’adopten mesures complementàries, en l’àmbit laboral, per pal·liar els efectes derivats de l’COVID-19. Manteniment d’activitat de centres sanitaris i centres d’atenció a persones grans. Art.1 S’entenen com a serveis essencials independentment del seu o el règim de gestió, els centres, serveis i establiments sanitaris, que determini el Ministeri de…