ASSESSORIA D'EMPRESES

VEURE MÉS SERVEIS

Assessorament integral d’empreses, professionals autònoms i particulars.

GESTIÓ FISCAL

El nostre propòsit és maximitzar l’estalvi de la càrrega fiscal dels nostres clients, per al que vam fer una planificació fiscal molt minuciosa de manera que puguem aconseguir optimitzar els recursos de la seva empresa. Gestionem tots els seus impostos trimestrals i anuals perquè no s’hagi de preocupar per res.
Així mateix li oferim un servei especialitzat per a la preparació i presentació d’escrits i recursos davant l’Administració i prestem assistència completa davant la Inspecció d’Hisenda.

 • Alta en activitat econòmica
 • Altes, baixes i modificacions censals
 • Declaracions de Renda i Patrimoni
 • Pagaments fraccionats estimació directa i objectiva (mòduls)
 • IVA
 • Retencions IRPF
 • Aplaçaments
 • Impost de Societats

GESTIÓ LABORAL

La nostra idea és donar un servei total i complet sobre la gestió laboral de la seva empresa estudiant cada cas, on els nostres clients coneguin les bonificacions i subvencions a la contractació, informes de cost de personal i un coneixement total sobre els diferents règims de la Seguretat Social.

 • Inscripció de l’empresa en Seguretat Social
 • Obertura de centre de treball
 • Elaboració de contractes de treball, nòmines i assegurances socials
 • Afiliació: altes i baixes
 • Tramitació pagament únic per desocupació a emprenedors
 • Assistència i defensa davant Inspeccions de Treball.
 • Prestacions: Incapacitat Temporal, Maternitat, jubilació, mort i supervivència
 • Règims especials: Autònoms, Empleades de Llar, Artistes …
 • Acomiadaments